DETAIL

Kříž u statku s mlékem

číslo: HM/09
typ: křížek kompletní
katastr: Heřmánkovice
datum katalogizace: 1999-07-12
poslední revize: Revize dne 31.7.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková,
skupina: Hana Navrátilová, Kristína Korčeková, Elena Bartošová


Rozměry
rozměr půdorysu: 100x50
výška: 350
Podnož
půdorys: obdélník
členění: jednostupňový, s římsou
objem: deskový
materiál: kámen
Podstavec
půdorys: obdélník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
materiál: kámen
Horní část
sloup: hranatý
členění: s římsou (hlavicí)
detaily a doplňky: s volutami nahoře
materiál: kámen
nápis, výjev: Dem Andenken der Verstorbenen dieser Wirtschaft.
Zakončení
kříž: zdobený, s Ukřižovaným,
materiál: kov
Datování
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: zlidovělé
slohové zařazení: klasicismus
Začlenění do krajiny
umístění: ve vesnici, na kopci, před statkem
přístup: je přístupná
viditelnost: není vidět z dálky
množství pohledů: tři či čtyři pohledy
Ohrazení
ohrazení: s korunou jehlanovou, kovové, barva: zrezivělé
Související stromy
počet: 2
druh: lípy
stáří: starší
seskupení: objekt uprostřed
Poškození
povrchu: porostlý mechem
ohrazení: doplnit 6 korun, plastika patřící na kříž je opřena o podstavec ( připevněná šrouby )

Doporučení pro obnovu: očištění povrchu, posečení trávy, onova plůtku, oprava zrezivělých částí, kovovou desku s reliéfem Panny Marie připevnit k patě kříže

Další fotografie

Creative Commons License