DETAIL

Povaleč - sloupek

číslo: HM/06
typ: křížek nekompletní
katastr: Heřmánkovice
datum katalogizace: 1999-07-13
poslední revize: Revize dne 30.7.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková.
skupina: Hana Navrátilová, Kristína Korčeková, Elena Bartošová


Rozměry
rozměr půdorysu: 35x35
výška: 240
Podnož
půdorys: mnohoúhelník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
materiál: kámen
Podstavec
půdorys: čtverec
členění: jednostupňový
objem: hranolový (sloupový)
materiál: kámen
další popis: vyobrazení: nejde přečíst
Horní část
pilíř: komolý (zužuje se)
členění: s římsou (hlavicí)
materiál: kámen
nápis, výjev: vpředu: IHS
další popis: zbytky modré barvy
Zakončení
kříž: chybí, ale původně bylo
Datování
datum vzniku: cca 1800
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: klasické
slohové zařazení: klasicismus
Začlenění do krajiny
umístění: v poli
přístup: hůře přístupná
viditelnost: není vidět z dálky
množství pohledů: tři či čtyři pohledy
Ohrazení
Související stromy
počet: 2
druh: javor
stáří: starší
seskupení: ukrývají
Poškození
stavební: chybí podstatné části, poškozené podstatné části, rozlomená horní část
povrchu: porostlý mechem,

Doporučení pro obnovu: znovupostavení, doplnění, očištění povrchu, posečení trávy, zpřístupnění

Další fotografie

Creative Commons License