DETAIL

Kostelní kříž

číslo: HM/02
typ: Kalvárie
katastr: Heřmánkovice
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Revize dne 30.7.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková
skupina: Hana Navrátilová, Kristína Korčeková, Elena Bartošová

Reprezentativní sousoší v centrální části obce na malém prostranství při vstupu na hřbitov a ke kostelu. Podtavec se skládá ze tří částí, střední mírně předstupuje a podpírá pilíř s vysokým reliéfem bolestné Panny Marie, který vynáší kříž s Kristovým tělem. Boční části podstavce nesou sochy vpravo Jana Evangelisty, vlevo Marie Magdaleny s vázou na vonnou mast v ruce. Na podnoži je reliéf Beránka Božího se svatozáří, s křížem a kalichem, a nápis : "ECCE AGNUS DEI" a letopočet 1795. Výše nese podstavec velké oválné nápisové pole: "1924. Renovirt von der gemeinde Hermsdorf. 1871" Boční podstavce a pilíř s Marií jsou zakončeny do volut. Výzdobným prvkem jsou klasicistní vavřínové festony. Překlad jednoduché římsy je reliéfně zdoben křížky XXX a pod okapníkem perlovcem. Sochy jsou dobře proporčně a pohybově zvládnuté a vykazují osobité dramatické zpracování draperie.


Rozměry
rozměr půdorysu: 175 x 80
výška: 520
Podnož
půdorys: mnohoúhelník
členění: jednostupňový
objem: deskový
materiál: kámen
Podstavec
půdorys: mnohoúhelník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
detaily a doplňky: reliéf
materiál: kámen
nápisy: Ecce agnus dei. 1795
další popis: reliéf s beránkem
Horní část
pilíř: 3x
členění: s římsou (hlavicí)
plastika: reliéf
detaily a doplňky: s volutami dole
materiál: kámen
nápis, výjev: 1924 renovirt von der Gemeinde Hermsdorf 1871
Zakončení
kříž: masivní, s Ukřižovaným, kovová svatozář
kříž-doplňky: postavy zleva: sv.Jan, Panna Maria, Marie Magdaléna
materiál: kámen
další popis: s volutami nahoře a dole
Datování
datum vzniku: 1795
data renovací: 1871, 1924, koncem 90. let 20. stol. doplněny uražené části soch a svatozáře
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: kvalitní
slohové zařazení: baroko
Začlenění do krajiny
umístění: ve vesnici, pod kostelem
přístup: je přístupná
viditelnost: je vidět z dálky
množství pohledů: tři či čtyři pohledy
Ohrazení
Související stromy
Poškození

Doporučení pro obnovu: V nedávné době na náklady obce renovován.

Další fotografie

Creative Commons License