DETAIL

Dubák - sloupek

číslo: HM/01
typ: kříž - kovový
katastr: Heřmánkovice
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Revize dne 30.7.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková,
skupina: Hana Navrátilová, Kristína Korčeková, Elena Bartošová

V Heřmánkovicích častý klasicistní pískovcový křížek vytváří dominantu na konci pohledové osy - cesty, která vede z centrální části obce do polí a k lesu a která prochází podél hřbitova a kostela Všech Svatých po levé straně a kolem fary po pravé. Na základovém stupni napodobujícím neopracovanou skálu je kvádrový podstavec s jednoduchými oválnými kartušemi na každé stran, obtočenými vavřínovým věncem, s nápisy, čitelný je jen ten ze zadní strany: "Errichtet von Franz Opitz 1812." Zužující se štíhlý pilíř je zakončen římsou - v protáhlém výžlabku je vavřínová girlanda. Všechen vavřínový dekor nese zbytky zlacení. V přední části pilíře je umístěn medailon, završený vavřínem a mašlí. Původně v něm byla zasazena plechová deska, údajně s obrázkem sv. Františka, patrona svého zřizovatele. Kříž také chybí, u tohoto typu býval prostý kovový. U objektu je ohrožena statika, zaslouží péči a doplnění. Křížek nechal postavit sedlák z nedalekého statku čp. 8 Franz Opitz, otec Franze Celestina Xavera, významného lékaře, který v polovině 19. století v Praze poprvé operoval s pomocí anestezie. Sedlák Opitz patřil k předním osobám obce a roku 1817- 26 působil jako její rychtář.


Další fotografie

Creative Commons License