DETAIL

Nepomucký u hotelu

číslo: HM.JN/01
typ: pilíř se sochou
katastr: Heřmánkovice - Janovičky
datum katalogizace: 1999-07-13
poslední revize:
skupina: Lenka Hrůzová, Anička Tumová


Rozměry
rozměr půdorysu: 0,75 x 0,25m
výška: 2,1m
Podnož
půdorys: hranatý
členění: jednostupňový
objem: deskový
detaily a doplňky: s římsou
materiál: kámen
Podstavec
půdorys: oblý
členění: dvoustupňový
objem: členěný po výšce
detaily a doplňky: s lampou
materiál: kámen
nápisy: Lasse uns Gott …
další popis: reliéf (plastika)
Horní část
pilíř: zužuje se
členění: příčné
plastika: reliéf
detaily a doplňky: s římsou, s volutami dole, s volutami nahoře
materiál: kámen
nápis, výjev: Znázorněn oblouk Karlova mostu a svržení Jana Nepomuckého do Vltavy. Nad vším jazyk.
Zakončení
socha: sv. Jan Nepomucký
materiál: kámen
Datování
datum vzniku: 1813
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: historické umělecké dílo
slohové zařazení: barok, klasicistní
Začlenění do krajiny
umístění: ve vesnici
přístup: je přístupná
viditelnost: je vidět z dálky
množství pohledů: tři či čtyři pohledy
Ohrazení
ohrazení: dřevěný plot do pilířků dřevěných, barva: hnědá
Související stromy
počet: 2
druh: tuje
stáří: mladší, vysázené
seskupení: zvýrazňují
Poškození
stavební: chybí drobnosti
povrchu: +orezavělý zbytek lampičky
ohrazení: funkční, perfektní

Další fotografie

Creative Commons License