DETAIL

Socha Nepomuckého v poli

číslo: BR-RŽ_20
typ: pilíř se sochou
katastr: Broumov - Rožmitál
datum katalogizace: 2000-08-18
poslední revize: Revize dne 2.8.2003, Jan Rückl,
skupina: INEX - Hziar, Jeff


Rozměry
rozměr půdorysu: 41 x 46cm
výška: 340cm
Podnož
členění: vícestupňový
objem: deskový (nízký)
detaily a doplňky: schůdky
materiál: kámen
další popis: 2 schody
Podstavec
půdorys: mnohoúhelník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
materiál: kámen
Horní část
pilíř: mnohoúhelník
členění: s římsou (hlavicí)
plastika: reliéf
materiál: kámen
nápis, výjev: Heiliger Ioan thu erhoeren mich und alle die dich ehren errette uns aus allem Leud fuhr uns zu .…
další popis: 1784
Zakončení
socha: světec- Jan Nepomucký
materiál: kámen
Datování
datum vzniku: 1764
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: klasické
Začlenění do krajiny
umístění: v poli
přístup: je přístupná
viditelnost: je vidět z dálky
množství pohledů: více pohledů
Ohrazení
Související stromy
počet: 2
druh: lípy
stáří: starší (v blízkosti)
jiné porosty: při procesí a slavnostním otvírání cesty na podzim roku 1999 zasazeny v mírně větší vzdálenosti dvě nové lípy starostou Broumova Z. Streubelem a ministrem živ. prostředí
Poškození
stavební: chybí drobnosti, poškozená střední část - olámané postranní voluty
povrchu: eroze, porostlý mechem

Doporučení pro obnovu: odstranění křoví - udržování výmladků lip, posečení trávy

Další fotografie

Creative Commons License