DETAIL

Kříž v pralese

číslo: BR.RŽ/09
typ: křížek kompletní
katastr: Broumov - Rožmitál
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Revize dne 1.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková. Foto 12-04 MP
skupina: Hedvika a Veronika Svěrákovy


Rozměry
rozměr půdorysu: 80 x
výška: 300
Související stavby
Číslo popisné: stojí v zahradě posledního domu v D. Rožmitále, č.p. neznámé
Podnož
půdorys: obdélník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
materiál: kámen
Podstavec
půdorys: obdélník
členění: jednostupňový
objem: kvádrový
materiál: kámen
nápisy: O mein lieber Wandersmann, bleib´hier ein wenig stehń, betrachte Jesu Wunden und blutigen Schwess und dann verrickte deine Reisse.
další popis: nápis na černé opaxitové destičce, patrně později přidané
Horní část
pilíř: čtvercový
členění: dva postranní točité sloupy s hlavicemi
plastika: reliéf
detaily a doplňky: s frontonem trojúhelníkovým
materiál: kámen
nápis, výjev: Korunování Panny Marie Nejsv. Trojicí, nad tím IHS. Vpravo: sv. Jodef, vlevo: sv. František
Zakončení
kříž: s Ukřižovaným
materiál: kámen
Datování
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: profes. kamenická dílenská práce
slohové zařazení: historismus
Začlenění do krajiny
umístění: na spodním konci vsi, soukromý pozemek-zahrádka
přístup: je přístupná
viditelnost: není vidět z dálky
množství pohledů: tři či čtyři pohledy
Ohrazení
ohrazení: kovové
Související stromy
počet: 1
druh: lípa
stáří: 150
jiné porosty: keře v okolí zastírají kříž i v zimě
Poškození

Další fotografie

Creative Commons License