DETAIL

Plastika s růžičkami

číslo: BR.RŽ/06
typ: socha na sloupu
katastr: Broumov - Rožmitál
datum katalogizace: 1999-07-14
poslední revize: Revize dne 1.8.2003, Jan Rückl, Radka Lomičková.
skupina: Hedvika a Veronika Svěrákovy


Rozměry
rozměr půdorysu: 90x90
výška: 400
Související stavby
Číslo popisné: 13
Podnož
půdorys: čtverec
členění: jednostupňový, s římsou
objem: deskový
detaily a doplňky: s květinami
materiál: kámen
Podstavec
půdorys: čtverec
členění: třístupňový (sokl, dřík, římsa)
objem: kvádrový
detaily a doplňky: s římsou
materiál: kámen
nápisy: O Maria! Brunn der Liebe, Lasz die Glut der heiligen Triebe ströhmen in unser Herz hinab Lasz in Liebe uns entbrennen, nichts von dir und Jesu trennen der sein Leben für uns gab. Nápis vzadu viz: Posudek
další popis: reliéfy-na levé straně sv. Jan Evangelista, vpravo sv. Anna; Zezadu: Errichtet von Regine Opitz sammt Anton und Margaretha Kahler 1856. Josef Hirschek Steinmetz …(1 řádek chybí)
Horní část
sloup: kruhový, klasický (členění patka-dřík-hlavice)
členění: s římsou (hlavicí)
detaily a doplňky: s volutami nahoře
materiál: kámen
další popis: zdobení nese známky pozdějších úprav, dle poznámky R. Lomičkové a J. Rükla byl sloup později snad ze statických důvodů krácen, spoje viditelně tmeleny bílou hmotou.
Zakončení
socha: Panna Maria - Immaculata
Datování
datum vzniku: 1856
Charakteristika celku
umělecký dojem, kvalita: zlidovělé
slohové zařazení: barok
Začlenění do krajiny
umístění: ve vesnici, v zahrádce
přístup: je přístupná
viditelnost: pouze ze silnice
množství pohledů: tři či čtyři pohledy
doplňky: stín
Ohrazení
ohrazení: není, stojí za plotem v zahrádce obytného domu - chalupy
Související stromy
počet: 3
druh: lípa
stáří: starší
Poškození
stavební: chybí drobnosti, neúplná svatozář
ohrazení: funkční

Další fotografie

Creative Commons License