Památky Broumovska

Socha svaté trojice u Streubelova statku

Ve vlastivědné knize "Die Gemeinden Deutsch-Wernersdorf, Birkigt, Bodisch und Hutberg" je mimo jiné popsána socha Svaté trojice. Stávala před statkem č.p. 69 ve Vernéřovicích (okres Náchod), kde dříve hospodařili naši jmenovci. Její postavení je spojeno s původními obyvateli, kteří vztyčením pomníku chtěli vyjádřit své díky bohu, za to že jim dal, zdraví, děti, úrodu a podobně. Šlo o jednu z mnoha podobných památek, které dodnes na Broumovsku tvoří onu neopakovatelnou barokně-empírovou atmosféru.

Zajímal nás dnešní stav této památky, 26. 6. 1999 jsme místo navštívili. Ze statku nezbylo kromě vyrovnané hranice cihel a několika starých ovocných stromů nic. Pouze strmý příjezd do bývalého dvora stále odbočuje zaříznut do svahu z hlavní cesty a připomíná dřívější život. Vedle této odbočky se pod lipami ve svahu a vysoké trávě skrývají zbytky této památky:

  • Základová deska o rozměrech 80*78*36 cm
  • Tři ze čtyř sloupků se zakulacenou hlavou. Rozměry: 20*20 cm o výšce 77, 60 a 70 cm
  • Vzdálenost mezi sloupky vředu činí 205 cm, vzadu 280 cm.
  • Azimut bývalého čela sochy 210°

Není známa přesná doba zničení sochy, pravděpodobně někdy po roce 1950. Potěšitelné je, že v současné době provádí CHKO Broumovsko ve spolupráci se sdruženími Collegium pro arte antiqua Brno a INEX-SDA Nasavrky rozsáhlou evidenci těchto památek, zahajuje postupně jejich rekonstrukce a připravuje řadu dalších zajímavých vlastivědně společenských akcí například: Procesí z Broumova na Hvězdu 27.5.2000, Týden pro broumovské kostely 6.-13.8.2000, Zapadlými cestami minulosti 6.8.-19.8.2000 a letní tábory pro mládež, kdy bude také proveden soupis dalších podobných památek ve Vernéřovicích.

Osud této památky odráží jednotlivé historické etapy. Vztyčena v době hluboké úcty k bohu, zničena v době pohrdání a znovu objevena v době hledání pevných bodů a návratu k bohu.

Gerhard Streubel a Michal Streubel,Praha
Email:tjcondor@volny.cz
Creative Commons License