Drobnější aktivity v roce 2019

X. hudební léto s Collegiem

10. - 17. srpna 2019

Biologicko - dynamický statek Fořt v Podkrkonoší

Pro léto 2019 je přichystán v pořadí již desátý ročník prázdninového hudebního setkání současných nebo bývalých členů Collegia, jejich rodin a hudebních přátel nejen z okruhu waldorfské pedagogiky.

Zásluhou navazujícího semináře waldorfské pedagogiky je o den kratší, než bylo zvykem v předchozích letech.

Místem pobytu je po dobrých zkušenostech opět biologicko - dynamický statek Fořt pod Černou horou v Krkonoších.
Kdo náhodou dosud chyběl, může si nastudovat stručný popis místa.

Hudební obsah letošního hudebního léta si dovolí pokračovat v zájmu o vánoční tematiku, které jsme se věnovali minulé prázdniny. Jádro snažení by měla představovat tentokrát produkce moravských skladatelů v 18. století na poli pastorel a pastorálních mší. Důvodem této, pro mnohé trochu překvapivé, volby je, že zimní čas oplývá množstvím nádherné muziky, ale hudební rodiny jej nemohou z časových důvodů, i díky geografickému rozptylu, jindy nastudovat. Neznamená to ovšem nutně zachovat loňský rámec s cukrovím a nadílkou dárků.

Dopolední blok bude dělen na společnou hudební práci s dětmi i dospělými. Odpoledne je pak program individuální volbou rodin s možností manuální práce rodičů a dětí pro statek nebo účasti v řemeslých dílnách jako v předchozích letech. Proto nezapomeňte přibalit vhodné oblečení i obutí pro ne vždy čistou práci v dílničce, na poli nebo ma statku.

V podvečerní čas zařazujeme na žádost mnohých opět sborové zpívání.

Vzhledem k převažujícímu věku dětí 8+ je hlídání individuální záležitostí rodin s využitím "babiček" či "tet".

I přes zkrácenou dobu pobytu opět plánujeme učinit středu volným dnem pro celodenní výpravu rodin do hor - pokud se na začátku pobytu nedohodneme jinak.Příjezd
sobota 10. srpna 2019 do 18 hodin (večeře již společná)


Odjezd
sobota 17. srpna 2019 po obědě
Tento rozvrh pobytu je - stejně jako vloni - možný jen díky závazku, že vyklidíme ráno pokoje a pomůžeme Agnes uklidit a připravit všechny prostory tak, aby odpoledne mohli přijet další hosté a domácí zvládli celkové zkulturnění obytných prostor.


Co můžete očekávat aneb předpokládaný program

  7,30 - 8,30 snídaně v jídelně Hostinského domu
  9,00 - 9,45 společný hudební program pro rodiče a všechny děti - nejsnadnější lidové kánony a lidové písničky
  10,00 - 11,00 společné muzicírování zkušenějších hudebníků (starší děti a rodiče) ev. ve dvou paralelních skupinách podle dovedností
  11,30 - 12,30 společná zkouška na vybraných kouscích vánočního programu
  12,30 oběd v Hostinském domě
  odpoledne individuální rodinný program nebo tvořivé dílny dle nabídky účastníků, individuální hudební činnosti, individuální manuální pomoc na statku
  17,30 sborové zpívání
  18,30 společná večeře
  21,00 možnost společného nebo individuálního uměleckého či jiného programu dle chuti, sil a potřeby

V pátek 16. 8. v 17 hodin možnost veřejného vystoupení v nově otevřené hudebně (dle společné porady)

Navržený program může být ev. na místě časově upraven po společné domluvě.


Hudební náplň
Ve společné části s dětmi budeme pracovat částečně se sborníkem Písničky pro nejmenší muzikanty a Kánonické vyhrávání (přivezte prosím z loňska, kdo vlastníte).

Nově pak budeme studovat pastorely a některé části ze Zrůnkovy či Schreierovy Pastorální mše

Další noty podle zaměření souborů a zájmu budou jako obvykle k dispozici na místě. Přivezte prosím i studované publikace z minulých let.

Vedoucí ev. instrumentálních skupin se budou stanoveni na místě podle zájmu účastníků.


Ubytování

 • Kategorie Hostinský dům (čtyř - mnohalůžkové pokoje, na postelích s lůžkovinami (povlečení nebo spacáky s sebou), sociální zařízení společné v patře
  Ceny za noc: 140,- dospělí, 110,- školní děti, 75,- předškolní děti, děti do dvou let zdarma
  Rozvrstvení pokojů pro rodiny bude podobné jako v jiných letech, měli bychom se pohodlně vejít.
 • Kategorie stan - (v parku v areálu statku, sociální zázemí společné v Hostinském domě)
  Ceny za noc: 90,- dospělí, 60,- školní děti, 45,- předškolní děti, děti do dvou let zdarma

Stravování
snídaně, oběd a večeře v jídelně Hostinského domu, využívají se sezonní produkty statku, strava je jednoduchá, leč převážně ve skutečné biokvalitě
Ceny celodenní penze: 185 dospělí, 145 školáci, 105 předškoláci, dítky do dvou let zdarma
Po jídle umýváme nádobí a ev. pomáháme s kampaňovitými pracemi (nejčastěji škrábání brambor nebo čištění zeleniny)

Účastnický příspěvek
300 korun za umělecky angažovaného dospělého nebo dítě - slouží na úhradu notových materiálů, režijních nákladů spojených s pobytem a jeho přípravou, odměnu vedoucím skupin (v případě potřeby je možné domluvit jinou částku)

Příspěvek za hlídání dětí podle individuální dohody rodičů hlídaných dětí s "babičkami" či "tetami".

Pobytové náklady jdou celé majitelům statku - tedy domácím Joachimu Dutschkemu a Agnes Murbach.

Organizuje a už se na Vás těší
Mojmír Poláček

Přihlášky:
s uvedením počtu účastníků, stáří dětí a druhu ubytování zasílejte prosím neprodleně, nejpozději však do konce května 2019, na obvyklou adresu.


Stav přihlášených
můžete sledovat v připojeném a pravidelně aktualizovaném seznamu.Creative Commons License